Preparat

Bensodiazepinderivat

Dessa lugnande och sömngivande medel utgör grupperna N05B A (lugnande)
och N05C D (sömngivande) enligt FASS (farmacevtiska specialiteter i Sverige)
Bensodiazepiner är den vanligast förskrivna psykofarmakan och indikationsområdena är enligt FASS t. ex. ångest, oro, neuros, sömnsvårigheter.

Alla dessa läkemedel är tillvänjande och bör förskrivas synnerligen restriktivt liksom de vid förskrivning bör följas av utförlig information om effekter och risker.

Vid utsättande av dessa läkemedel får många människor abstinenssymptom, t. ex. ångest, oro, sömnstörningar. Det är en i sig normal reaktion som betecknar att ett fysiskt beroende uppstått. Det är viktigt att minnas att detta beroende kan uppstå redan efter en veckas behandling med låga doser.

rohypnolkarta

Listan över bensodiazepiner

Namn Verksamt ämne Halveringstid Tillverkare Sömnmedel Lugnande
Sobril Oxazepam 10 timmar Pharmacia

X

Oxascand Oxazepam 10 timmar Enapharm

X

Serepax Oxazepam 10 timmar Wyeth

X

Alopam Oxazepam 10 timmar Dumex

X

Valium Diazepam 21-37 timmar Roche

X

Xanor Alprazolam 12 timmar Upjohn

X

Xanor depot Alprazolam 12 timmar Upjohn

X

Alpralid Alprazolam 12 timmar Dumex

X

Temesta Lorazepam 12 timmar Wyeth

X

Temesta Expidet Lorazepam 12 timmar Wyeth

X

Mogadon Nitrazepam 18-36 timmar Roche

X

Apodorm Nitrazepam 18-36 timmar Dumex

X

Diazepam Diazepam 21-37 timmar Nordic X
Stesolid Novum* Diazepam 15 min Dumex X
Stesolid Diazepam 21-37 timmar Dumex X
Tranxilen Dikaliumklorazepat 42-96 timmar Kabi-Pharmacia X
Iktorivil Klonazepam 26-49 timmar Roche X
Flupam Flunitrazepam 13-19 timmar Tika

X

Rohypnol Flunitrazepam 13-19 timmar Roche

X

Fluscand Flunitrazepam 13-19 timmar Enapharm

X

Halcion Triazolam 2-4 timmar Upjohn

X

Dormicum* Midazolam 1 1/2-3 timmar Roche

X

* Stesolid Novum och Dormicum är injektionspreparat.

homeknapp.jpg (3839 bytes)
Ingen menyrad? Klicka här