Beroende och andra biverkningar
med bensodiazepiner:

Citat ur den medicinska litteraturen
Författare A-Z

A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V  W  Z

 

Doctors who treat the symptom tend to give a prescription; Doctors who treat the patient are more likely to offer guidance.

J. Apley 1978

    backknapp.gif (2244 bytes)
Ingen menyrad? Klicka här