BOKTIPS

snärjd En bok som vi varmt rekommenderar är "Snärjd" som är skriven av Ove Carlsson. Boken bygger på personlig erfarenhet av beroendeproblemet och beskriver de biverkningar och  abstinenssymptom som kan bli följden av ett bensodiazepinberoende. Boken kan beställas direkt från Evoca förlag, och Du hittar den på "Erfarenhetssidan".


power and dependence Denna informativa bok om problem med bensodiazepiner kan beställas från:

 

Social Audit Ltd
PO Box 111
London NW1 8XG
UK

 

benzo junkie Beatrice Faust berättar i denna bok om hur hon drabbades av en mystisk sjukdom som varken hon själv eller hennes läkare förstod eller kunde diagnostisera. Det visade sig att hon i själva verket led av sitt beroende av bensodiazepinen Temesta.

Beatrice Faust skildrar sin kamp för hälsa och oberoende och beskriver också hur läkemedelsindustrin tar de stora vinsterna. Priset betalar de miljoner människor som lider under sitt beroende och som inte informeras om biverkningarna.

Fler böcker på nästa sida!

 

backknapp.jpg (3791 bytes)
Ingen menyrad? Klicka här